Metsästysseuran jäsen pääsee seuran hirviporukkaan maksamalla:

1. Lahtivajamaksun                    85 €     euroa

2. Mönkijämaksun                      100 €   euroa

3. Vannesaha-vaakamaksun      50 €    euroa

4. Lahtivajan katon uusinta        50 €     euroa

                             Yhteensä      285 €    euroa