Seura on perustettu 18.4.1982. Sisäasianministeriö on hyväksynyt hakemuksen 15.9.1982, allekirjoitusministerinä Mikko Jokela.

Seura aloitti hirvenmetsästyksen syksyllä 1983.

Vuonna 1987 siirryttiin hirvenmetsästyksessä  yhteislupahakemukseen naapuriseurojen kanssa. Yhteisluvassa ovat edelleen Oravivaaran, Lietekylän, Karpinvaaran ja Kajaanin metsästysseurat sekä Hyrynsalmen metsästysseura, joka liittyi yhteislupaan vuonna 2005.

Vuonna 2014 Karpinvaaran Metsästäjät ry:n hirvenmetsästysalue on  noin 1900 hehtaaria ja pienriistan noin 1500 hehtaaria  yksityisiä vuokramaita. Seuralla on Hyrynsalmella osoitteessa Karpinvaarantie 41 lahtivaja, grillikota ja halkoliiteri.

Vuonna 2014 seurassa on 43jäsentä.

Riistanhoito: Hirville tehdään riistapeltoja vuosittain 3-4:ään paikkaan ja nuolukiviä viedään eri kohteisiin, myös yhteislupa-alueille.

Seuran alueella on riistakolmio, joka kierretään 1 tai 2 kertaa vuodessa. Jälki- ja näköhavaintojen perusteella arvioidaan riistakantojen määrää.

Riistanhoitoyhdistyksen kanssa yhteistyössä osallistutaan hirvikoeammuntojen valvontaan.

Hirvipeijaiset järjestetään kyläläisille, jäsenille, maanomistajille ja yhteistyökumppaneille hirvenmetsästyksen päätteeksi.